قوانین و مقررات طراحی سایت

– پس از ثبت سفارش، گروه طراحی پیکاوب مقدمات طراحی را آغاز می نماید.
– در صورتیکه از سفارش خود منصرف شوید می توانید تا قبل از شروع به کار طراحی، به ما اطلاع دهید. کلیه مبالغ دریافتی پیش پرداخت، به طور کامل عودت می گردد.
– در صورتی که طراحی سایت آغاز گردد و شما از درخواست طراحی خود منصرف شوید، بسته به اینکه در چه مرحله ای باشد، درصدی از مبلغ کسر و مابقی عودت می گردد.
– پشتیبانی از سایت بر اساس بسته های انتخابی طراحی می باشد و یا با توافق طرفین انجام می پذیرد.
– کلیه بندهایی که در قرارداد طراحی و به امضای دو طرف می رسد، ملاک قضاوت خواهد بود.

قوانین طراحی گرافیک

– دریافت سفارش طراحی باید بصورت کامل و با ارائه اطلاعات دقیق از جانب شما انجام گردد.
– بدون واریز مبلغی جهت بیعانه، طراحی صورت نمی گردد.
– استفاده از اتود ها و طرح هایی به غیر از طرح اصلی لوگو، در هیچ مرجع و یا رسانه دیگری مجاز نمی باشد و کلیه این طرح ها در اختیار پیکاوب قرار دارد.
– فایل های لایه باز طراحی های انجام گرفته قابل تحویل نمی باشد و فقط درصورت درخواست، فایل jpg مناسب چاپ تحویل می شود. (تحویل فایل های لایه باز، منوط به توافق قبلی می باشد که ۳۰ درصد هزینه پروژه به مبلغ سفارش اضافه می گردد.)
– هرگونه غلط املایی پس از تایید نهایی طرح توسط مشتری، برعهده مشتری می باشد.